Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Hlavní charakteristické znaky Smart Manufacturing

 • další strana

  Zeptejte se našich specialistů na průmysl 4.0

  Podpoříme Vás při realizaci Průmyslu 4.0. Napište nám Vaše dotazy a připomínky.

 • Smart Factory
  další strana

  Smart Factory

  Smart factory se rychle stává reálným místem, kde mohou fungovat technologie a schopnosti vyvíjené pod Průmyslem 4.0.

Content

Smart Manufacturing převádí ideu a potenciál Průmyslu 4.0 do reality. V řadě případů se již výrobci strojů a výrobní podniky nacházejí v bodu zlomu a zavádějí systémy Smart Manufacturing.

Na základě zkušeností z pilotních projektů v našich vlastních závodech jsme identifikovali sedm hlavních znaků, které jsou coby základní předpoklady pro Průmysl 4.0 zásadní.

Člověk jako aktér

Člověk jako klíčový hráč

Digitální asistenční funkce a inteligentní uspořádání pracoviště podporují člověka díky informacím uváděným v kontextu a vylepšené ergonomii, čímž zvyšují stupeň individualizace pracovního prostředí.

Bosch Rexroth nabízí nespočet hardwarových i softwarových řešení. To začíná na montážních pracovištích, která automaticky rozpoznají pracovníka, přizpůsobí pracovní prostředí přesně jeho potřebám a zobrazují pracovní pokyny zaměřené na jeho znalosti, a končí u Smart Devices jako intuitivně ovládaných koncových zařízení.

Rozložená inteligence

Rozložená inteligence

Decentrálně inteligentní automatizační komponenty vykonávají prostřednictvím integrovaného software své úlohy dle zadání nadřazených systémů samostatně a činí při tom autonomní rozhodnutí.

Bosch Rexroth je průkopníkem decentrální inteligence s elektrickými pohony a Motion Controls pro hydraulické pohony. Rozložená inteligence je základním stavebním kamenem modulárních strojů a zařízení, které se pružně přizpůsobují změněným rámcovým podmínkám.

Rychlé propojení a flexibilní konfigurace

Rychlé propojení a flexibilní konfigurace

Díky Plug and Produce jsou lidé, stroje, procesy a proudy zboží vzájemně ad-hoc propojeny a softwarové nástroje zjednodušují zprovoznění, integraci a (re)konfiguraci, ale i diagnostiku či údržbu veškerých komponentů, modulů a strojů.

Open Core Engineering od Bosch Rexroth zahrnuje veškeré softwarové nástroje, funkční toolkity a otevřené standardy pro efektivní vývoj software a rychlé propojení. Uživatelé tak nejsou nuceni nejdříve obtížně programovat velké množství funkcí, protože jsou v software od Bosch Rexroth již předdefinovány.

Otevřené standardy

Otevřené standardy

Standardy nezávislé na platformě a akceptované všemi výrobci tvoří základ pro horizontální a vertikální propojení, a tím i pro bezproblémovou výměnu informací v sítích tvorby hodnot.

Od nepaměti jsme podporovali otevřené standardy jako Secros, IEC 61131-3, PLCopen nebo OPC UA. Díky multi-ethernetovým rozhraním a Open Core Engineering Bosch Rexroth naplno otevírá automatizaci světu IT.

Virtuální zobrazení v reálném čase

Virtuální zobrazení

Všechny komponenty a objekty jsou virtuálně zobrazovány během celého procesu tvorby hodnot a poskytují v reálném čase kontextové informace pro neustálé zlepšování procesů.

Prostřednictvím vlastních softwarových funkcí a senzorů zaznamenávají automatizační komponenty a systémy Bosch Rexroth veškerá relevantní data a v reálném čase si je vyměňují přes multi-ethernetová rozhraní. Podpůrná systémová řešení jako ActiveCockpit vyhodnocují relevantní data a zobrazují je v reálném čase. Tím získávají obsluha a vedoucí pracovníci vypovídající informační základnu pro rychlá procesní vylepšení a rozhodnutí.

Digitální management životního cyklu

Digitální management životního cyklu

Důsledné propojení všech automatizačních komponentů, strojů, procesů a produktových dat od vývoje přes výrobu až po recyklaci snižuje vývojové časy - a tím také šetří náklady na vývoj. Navíc je zajištěno správné rozložení veškerých komponentů.

Bosch Rexroth podporuje digitální management životního cyklu pomocí modelových simulací pro Motion-Logic systémy. Výrobci strojů tak mohou určovat spolehlivost souhry mezi hardwarem a softwarem ve virtuálním systému paralelně nebo ji před montáží stroje určit virtuálně a optimalizovat. Tím šetří čas a mohou na trh uvádět nové koncepty rychleji.

Bezpečné sítě tvorby hodnot

Bezpečné sítě tvorby hodnot

Otevřenost a propojení nepředstavují pro Smart Manufacturing žádné riziko. Bezpečnost Průmyslu 4.0 zahrnuje jednak ochranu lidí před nebezpečími, která vycházejí ze strojů, jednak ochranu výrobních prostředků a podnikového IT před útoky a poruchami vycházejícími z okolního prostředí. To se týká zabezpečení citlivých dat, stejně jako zamezení úmyslně či neúmyslně způsobeným chybným funkcím.

Bosch Rexroth je součástí všech významných standardizačních grémií pro bezpečnost a v praxi již aplikuje tu nejnovější techniku. Stále více inteligentních komponentů a řešení od Rexrothu má už dnes svou nezaměnitelnou digitální identitu - důležitý předpoklad pro bezpečné sítě tvorby hodnot.