Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Průmysl 4.0: Konkrétní dopady

Zeptejte se našich specialistů na Průmysl 4.0

Podpoříme Vás při realizaci Průmyslu 4.0. Napište nám Vaše dotazy a připomínky.

Content

Cesta k vyšší produktivitě

Průmysl 4.0 mění pravidla hry na poli průmyslu v takovém rozsahu, v jakém jsme toho již dlouho nebyli svědky. Propojení strojů s informačními technologiemi a internetem zvyšuje produktivitu.

Podniky, které využívají nové technologie pro Průmysl 4.0, mají vyšší konkurenceschopnost. Proč? Vyrábějí levněji a pružněji reagují na požadavky zákazníků. Jedno je jisté: Průmysl 4.0 přichází. Podniky, jež už nyní přejdou na Průmysl 4.0, se budou na této změně podílet aktivně. Ty jsou hnacími motory nové průmyslové revoluce.

Přehled předností

Díky nespočtu projektů Průmyslu 4.0 v našich vlastních závodech nashromáždil Bosch Rexroth velké množství praktických zkušeností. S řešeními Connected Automation od Bosch Rexroth mohou uživatelé rychle a ekonomicky zavádět koncepty Průmyslu 4.0 - pro výstavbu zcela nových linek nebo upgrade již nainstalovaných zařízení a strojů.

 
 

Kvalita

Optimalizace výsledků díky

 • nejlepší možné podpoře zaměstnanců
 • transparentním výrobním procesům
 • data-miningu a analytickým metodám

Flexibilita a rychlost

Rychlá reakce na

 • trh
 • změnové požadavky zákazníků
 • interní poruchy

 

Ziskovost

Snížení nákladů

 • náklady na vady
 • náklady na logistiku
 • náklady na údržbu

Ziskovost

Zvýšení objemu výroby

 • naplánované provozní časy
 • efektivita celého zařízení
 • časy cyklů

 

Vše od začátku: Použití „na zelené louce“

Výstavba nových výrobních linek je vždy výzvou - jak technicky, tak také organizačně. Ovšem výzvou, která stojí za námahu. V prostředí Průmyslu 4.0 jsou všechny informace dostupné všude a v jakýkoliv moment. Proto je možné vyrábět individuálně upravené výrobky a malé série se ziskem. Technika podporuje člověka lépe než kdykoliv dříve. Podniky, které přecházejí na Průmysl 4.0, vyrábějí rychleji, pružněji a s vyšší materiálovou efektivitou. Výrobní procesy nejsou tak komplexní a mají kratší časy odstávek.

 

Připravte Váš podnik na Průmysl 4.0 už nyní. V následujícím seznamu naleznete nezbytné základní předpoklady.

 
 

Závod Homburg, Německo

Seznamte se s příkladem nové výrobní linky ze závodu Bosch Rexroth v Homburgu, Německo. Na multifunkční výrobní lince montuje Bosch Rexroth více než 200 různých hydraulických ventilů bez nutnosti přeseřizování zařízení. Výsledek: pružná a ekonomická montáž s o 10 % vyšší produktivitou a o 30 % menšími skladovými zásobami.

 
 

 
 

Propojení již existujících zařízení: Použití „na stávajících zařízení“

I stroje, které již jsou instalovány, mohou být s minimálními náklady integrovány do Průmyslu 4.0. Moderní zařízení již zpravidla disponují SPS nebo NC řízeními, která jsou interně propojena přes sběrnice Feldbus. Modernizace řídícího hardware a komunikačních rozhraní často dostačuje k tomu, aby si stroje mohly pomocí otevřených standardů vyměňovat data s ostatními stroji a IT systémy.

Pokud pracujete se staršími stroji, měli byste při generálních opravách a modernizacích dbát na to, aby byly nové komponenty vzájemně propojitelné.

 
 

Závod Lohr, Německo

Zde vidíte příklad modernizace existujících výrobních zařízení v našem závodu v Lohru, Německo. Výzva: komplexnost 200 000 produktových variant a jejich výroba v různých množstvích. Vysoká transparentnost, nulové časy nutné pro přeseřízení a procesy nevyžadující papírovou dokumentaci jsou základem pro modernizaci výroby do prostředí Průmyslu 4.0.

 

 
 

Z praxe pro praxi: Naši demonstrátoři

Naši demonstrátoři Průmyslu 4.0 ukazují uživatelům, jak mohou již s pomocí dnešní automatizační technologie od Bosch Rexroth realizovat koncept Smart Factories.

 

 

Smart Automation Demonstrator

Naši demonstrátoři Průmyslu 4.0 ukazují uživatelům, jak mohou již s pomocí dnešní automatizační technologie od Bosch Rexroth realizovat koncept Smart Factories.

Smart Factory Demonstrator

Produkce dle principů Průmyslu 4.0 sází na decentrálně rozloženou inteligenci. Smart Automation Demonstrator ukazuje výhody tohoto konceptu v kooperaci s Open Core Engineering.