Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Produkty a řešení pro Průmysl 4.0

Produkty a řešení pro Průmysl 4.0
Content

Bosch Rexroth dodává bezpočet produktů a řešení pro Průmysl 4.0. Několik příkladů:

 

Open Core Engineering

Open Core Engineering

Zakládá se na otevřených standardech, softwarových nástrojích, funkčních toolkitech a Open Core Interface. Open Core Engineering spojuje vysokou efektivitu engineeringu v automatizaci s technologiemi, řešeními a nástroji světa IT.

WebConnector

WebConnector

WebConnector je komunikační rozhraní nezávislé na platformě, je rychlé a lze je snadno naprogramovat. Slouží pro dialog mezi řízením a webovou i IT aplikací.

 
 

Active Cockpit

Active Cockpit

Jako interaktivní komunikační platforma pro výrobní sféru zpracovává a vizualizuje ActiveCockpit údaje o výrobě v reálném čase.

Active Assist

Active Assist

ActiveAssist spojuje pomocí decentrální inteligence člověka, polotovar a proces.

 
 

IndraMotion MLC

IndraMotion MLC

V řídicím systému IndraMotion MLC splývají průmyslová automatizace založená na SPS a technologie z oboru IT do jednotného kompletního systému pro veškeré automatizační úlohy.

IndraMotion MTX

IndraMotion MTX

IndraMotion MTX je jedinečná, individuálně škálovatelná CNC platforma s integrovaným SPS.

 
 

Linear Motion System

Linear Motion System

Linear Motion System (LMS) je jedinečné technické řešení pro transport a umístění materiálů a polotovarů.

IndraControl XM

IndraControl XM

Řídící platforma IndraControl XM nabízí nejnovější hardwarové technologie ukryté pod robustním krytem pro nejrůznější aplikace Motion Logic.

 
 

IndraControl L

IndraControl L

Řídící platforma IndraControl L pro systémy Motion Logic se pružně, kompletně a transparentně zapojí do nejrůznějších automatizačních struktur.

IndraControl FM

IndraControl FM

Řízení IndraControl FM sjednocuje SPS strojů, E/A a Open Core Interface pro aplikace použitelné v prostředí Průmyslu 4.0.

 
 

IndraDrive servo drives

IndraDrive servo drives

Servopohony IndraDrive jsou inteligentní automatizační komponenty a díky komplexní funkcionalitě pokrývají výkonový rozsah od 100 W do 4 MW.

IndraDrive Mi

IndraDrive Mi

Nová generace pohonných systémů bez rozvodné skříně IndraDrive Mi je přizpůsobitelná individuálním rámcovým podmínkám jako žádný jiný pohonný systém.

 
 

IndraDyn S

IndraDyn S

Nová generace motorů MS2N z rodiny IndraDyn S od Rexrothu spojuje tu nejvyšší dynamiku s kompaktními rozměry a nejlepší energetickou účinností.

CytroPac

CytroPac

CytroPac je kompaktní a úsporný sériový agregát. Díky inovativnímu designu jsou veškeré důležité funkce integrovány přímo do agregátu.

 
 

ABPAC

ABPAC

Nový hydraulický standardní agregát střední modelové řady. Díky elektronice bez rozvodných skříní s inteligentní vyhodnocovací logikou a volitelným paketem senzorů snímají agregáty průběžně veškeré provozní stavy, ukazují stavy opotřebení a přes otevřená rozhraní komunikují s nadřazenými řídicími úrovněmi nebo mobilními zařízeními.

IMS-A

IMS-A

Integrovaný měřicí systém Absolut IMS-A snímá jako mechatronická konstrukční skupina pomocí vlastní vyhodnocovací elektroniky bezdotykově a s vysokou přesností pozici lineárních pohybů a hlásí ji nadřazeným systémům.

 
 

Nexo

Nexo

Bezdrátové aku šroubováky Nexo se díky jejich integrovanému řízení začlení do vzájemně propojených prostředí a komunikují přes své operační systémy založené na prohlížečích s nadřazenými systémy.

PRC7300

PRC7300

Svařovací ovládací zařízení PRC7300 zaručuje procesní bezpečnost a nejvyšší jakost svárů při svařovacích procesech.

 
 

ODiN

ODiN

Cloudová servisní platforma Online Diagnostic Network, ODiN, shromažďuje provozní údaje hydraulických systémů v průběhu celého životního cyklu, aby mohlo být včas odhaleno opotřebení.

mMS4.0 Modular mechatronic training system

mMS4.0 Modular mechatronic training system

Kompaktní a kompletní zařízení pro Průmysl 4.0. Ideální pro školení mechatroniky a Průmyslu 4.0.

 
 

IAC multi ethernet

IAC multi ethernet

Ventily IAC multi ethernet jsou „on board“ řídicí platformy pro hydraulické pohony.

HMC Hydraulic Motion Control

HMC Hydraulic Motion Control

Nový „motion controller“ HMC je digitálním ovládacím zařízením s integrovaným osovým regulátorem a naprogramováním podle IEC81131-3.

 
 

RFID ID 200

RFID ID 200

Antény jsou díky nadřazenému řídicímu systému integrovány do komunikačních modelů s rozhraními ethernet nebo PROFIBUS-DP.