Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Energetická účinnost

Zvyšujeme produktivitu a šetříme náklady – Bosch Rexroth činí z energetické účinnosti konkurenční výhodu

– Systematicky snižujeme spotřebu energie při téže produktivitě
– Nová řešení a optimalizace stávajících zařízení
– Propojování energetických potenciálů u všech typů strojů

Energetická účinnost
 
 

Mezi velké výzvy ve strojírenství patří zvyšování energetické účinnosti. Zákonné předpisy jako je TIER 4 final a rostoucí ceny energií zaměstnávají toto odvětví. Navíc chce mnoho firem zmenšovat svou uhlíkovou stopu CO2. Aby bylo možné jejich stroje a zařízení energeticky co nejúčinněji uzpůsobit, je třeba v současnosti posuzovat celý systém. Zpravidla nestačí optimalizovat pouze jednotlivé části. Proto společnost Bosch Rexroth jakožto poskytovatel veškerých pohonových a řídicích technologií vyvinula všeobecně platnou klasifikaci Rexroth for Energy Efficiency (4EE).

Rexroth 4EE využívá čtyři páky: Energy System Design, kterýzahrnuje systematické komplexní pozorování, projektování, simulaci a poradenství. Efficient Components jsou součástky a systémy s optimalizovaným stupněm účinnosti. K Energy Recovery patří řešení jako je hydrostatický brzdový systém (HRB), který nadbytečnou energii spoří se zpětnou vazbou a ukládá. Používání energií, které je řízeno potřebami, shrnujeme pod hlavičkou Energy on Demand (Energie na požádání).

Díky 4EE lze energetickou potřebu strojů a zařízení rozsáhle snižovat – při minimálně obvyklé produktivitě. Příklad: Pohony komplexních strojů se téměř nikdy jako celek současně nevyužijí. Když jsou permanentně k dispozici, spotřebovávají zbytečně energii. Řízení a regulátory firmy Bosch Rexroth přepínají spotřebiče, které se aktuálně nepoužívají, do pohotovostního režimu, který šetří energii. Výsledkem je rostoucí energetická účinnost, snížené emise CO2 a nižší náklady na energii.

Otáčkově variabilní čerpadlový pohon Sytronix například snižuje otáčky v pohonu s částečnou zátěží nebo v přestávkách na nulu. Nejen, že to snižuje přímou potřebu energií, ale i vývoj tepla. Tímto způsobem můžete ve většině případů zcela upustit od chlazení.

Poradenství v energetické účinnosti s konkrétními doporučeními pro jednání Bosch Rexroth kromě toho Vaší firmě nabízí poradenství k energetické účinnosti. Z toho těžíte jak při optimalizaci stávajícího zařízení, tak při vývoji nového zařízení. V rámci analýzy se systematicky přihlíží k potenciální úspoře energií veškerých pohonových a řídicích technologií pro všechny automatizační systémy a typy strojů po jejich celý životní cyklus. V souvislosti s tím obdržíte konkrétní doporučení k opatřením – ta vyplývají z klasifikace 4EE. Díky optimálnímu uspořádání lze zvyšovat schopnost výkonu Vašich strojů a zařízení. To šetří náklady a Vám zajišťuje konkurenceschopnost.

Prostřednictvím 4EE firma Bosch Rexroth do roku 2020 sníží i produkci CO2 ve vlastních závodech o 20 procent. Zkušenosti, které se přitom získají, se uplatní rovněž v poradenství k energetické účinnosti pro výrobce strojů a koncové uživatele.