Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Bezpečnost strojů

Realizace bezpečnosti strojů inteligentním a hospodárným způsobem: Bosch Rexroth se prostřednictvím svých kompetencí přesahující různé technologie stará o bezpečnou souhru všech komponent

  • Safety on Board (Bezpečnost na palubě): od posouzení rizika až po uvedení do provozu a kvalifikaci zaměstnanců
  • Minimální náklady na vývoj a životní cyklus
  • Maximální produktivita při plné bezpečnosti
Bezpečnost strojů
 
 

K velkým výzvám konstrukce strojů a investičních celků na celém světě patří téma bezpečnosti. Výrobci a uživatelé musí dbát na mezinárodně a regionálně platné základní normy a zákonné standardy. Z tohoto důvodu například v celosvětovém měřítku norma ISO 13849 pro funkční bezpečnost a v evropském měřítku směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES ovlivňují speciální koncepce bezpečnosti v jednotlivých odvětvích a oblastech použití. Na úspěšném splnění všech nařízení závisí, zda stroj získá přístup na různé trhy. Bosch Rexroth jakožto poskytovatel pohonových a řídicích technologií nachází vhodná řešení pro jakýkoliv požadavek.

Aby bylo možné snadno a účinně realizovat bezpečnostní požadavky pro Vaše stroje, nabízíme Vám Safety on Board (Bezpečnost na palubě): tato formulace zahrnuje posouzení rizika, vývoj koncepcí pro bezpečnost, výběr vhodných komponentů, montáž na stroj, jeho uvedení do provozu a zaškolení Vašich zaměstnanců. U firmy Bosch Rexroth se setkáte s kompetencemi, které přesahují různé technologie. Ať jde o elektro, hydrauliku, mechaniku, vzduchotechniku či jednotlivé komponenty nebo celý systém – rozumíme Vašim požadavkům a vypracujeme pro Vás vhodné bezpečnostní řešení. Nalezneme takovou kombinaci komponentů technického vybavení, softwarových řešení a služeb v oblasti servisu, která je pro Vás optimální.

Ochrana osob a zařízení, která je v souladu s normami, však nesmí stát v cestě produktivitě. Pouze když bezpečnostní technika nepřekáží obsluhujícímu personálu, může rozvíjet maximální produktivitu a účinně pracovat. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní funkce jsou již součástí systémů pohonu a řídicích systémů, realizace probíhá rychle a snadno. Inteligentní softwarové moduly zjednodušují parametrizaci. Stroj může jít do provozu rychleji. Volný výběr systémů sběrnice dat navíc zajišťuje bezproblémovou komunikaci nových komponentů s již existujícími. Zákazníci tak mají prospěch z optimalizovaného inženýringu v případě nových zařízení, jakož i nákladů na změny u stávajících zařízení snížených na minimum. Komponenty Rexroth fungují navíc spolehlivě a zajišťují tak Vaši investici po celý životní cyklus stroje.

Díky speciálně vyvinutým, integrovaným řešením Safety on Board dosáhnete optimálního souladu lidí a strojů. To je možné, protože Bosch Rexroth ovládá inteligentní souhru nejrozličnějších řídicích technologií a přesně rozumí tomu, o co Vám při používání jde. Při tom není vůbec důležité, ve které zemi se Váš stroj používá. Rexroth uplatňuje mezinárodně platné normy a podporuje Vás i při splňování místních technických požadavků.