Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Zkušební technika

Společnost Bosch Rexroth nabízí technologie šité na míru pro zkušební úlohy: Účelně dosáhnete dobrých výsledků

- Modulární vybavení pro testování životnosti při výrobě vozidel

- Inteligentní projektování pro individuální koncepce

- Hydraulický agregát s programovatelným řízením pro zásobování tlakovou kapalinou

Zkušební technika
 
 

Vyšší kvalita, větší výkon, nižší spotřeba paliva a méně emisí – z rostoucích nároků na moderní vozidla vyplývají důležité požadavky pro výrobce. Reakce na to se rodí již ve stádiu inženýrství: vývojové práce při výrobě vozidel musí držet krok s neustále se zkracujícími cykly výrobků a modelů. Přitom však nesmí ztratit svou spolehlivost a musí zůstat účinné. Zkušební technika musí proto inženýrům dodávat stále přesnější a nové naměřené hodnoty. Firma Bosch Rexroth rozpoznala požadavky odvětví. Nabízíme Vám technologie šité na míru pro řešení zkušebních úloh.

Použití montážních podskupin s inteligentním projektováním:

Vybavení vyvinutá firmou Bosch Rexroth pro testování životnosti vozidel jsou konstruována modulárně: individuální koncepce umožňuje aplikace montážních podskupin spolu s inteligentním projektováním. Ty můžete začlenit do příslušného zkušebního vybavení ve formě uzavřených systémů. Na základě zkoušek funkcí a životnosti prokazujete jako výrobce doklady o kvalitě. Pomocí zkušebních stanic lze testovat hydraulické komponenty – obzvláště i při výrobě vozidel – jak co do funkcí, tak i životnosti. Tím se včas odhalí slabé stránky, které pak lze předem odstranit.

V typických zkušebních střediscích automobilových výrobců a přímých dodavatelů automobilových dílů se musí obstarat celá řada komponent servohydraulických spotřebičů v různých zkušebních a simulačních zařízeních. Za tímto účelem je instalace ústředního hydroagregátu s programovatelným řízením pro zásobování tlakem nanejvýš výhodná. To zahrnuje interní instalaci potrubí s tlakovým, zásobníkovým a průsakovým vedením, uzavíracími ventily a monitorovacími čidly.

Zkracování doby vývoje je důležité v mnoha odvětvích:

V mnoha průmyslových oborech, například v odvětví obnovitelných energií je důležité, aby se doba vývoje i schvalovací postupy značně zkracovaly v zájmu udržení konkurenceschopnosti. Jednou možností jsou vhodné zkušební postupy a jim odpovídající zkušební zařízení, která jsou schopna v krátkém čase prokázat vlastnosti vývojových novinek požadované certifikačními společnostmi.

Jako zákazník společnosti Bosch Rexroth máte po celém světě k dispozici naše odborníky a naše služby. Díky naší přítomnosti ve více jak 80 zemích a zkušeným specialistům z mnoha oborů jsme optimálním partnerem.