Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Výroba celulózy a papíru

Inteligentní, precizní, robustní a spolehlivá řešení

- Nejvyšší robustnost se setkává s absolutní přesností

- Speciální znalosti v oblasti průmyslové hydrauliky

- Vysoce specializovaná výkonnost systému přizpůsobená individuálně Vašim požadavkům

Výroba celulózy a papíru
 
 

Výroba papíru a celulózy klade neobyčejně vysoké nároky na pohonnou techniku. Aby byla zajištěna bezproblémová souhra zde se uplatňujících velkých sil, je vyžadováno, aby stroje a zařízení současně vykazovaly nejvyšší robustnost a absolutní přesnost. Rexroth v této oblasti vede celosvětové standardy.

Ať jde o současné zvyšování nebo snižování zatížení, provádění lineárních nebo rotačních pohybů, dosahování rovnoměrného zrychlení nebo dodržování zadané rychlosti, přesné najíždění do poloh, přenášení výkonů nebo spojování procesů. Ať už se má síla hospodárně aplikovat kdekoliv, uplatní se výhody průmyslové hydrauliky.

Aplikační středisko pro papírenský průmysl při vývoji podporuje optimální výsledky resp. přesnost, hospodárnost a dlouhou životnost průmyslových zařízení. Zde se spojují speciální znalosti průmyslové hydrauliky, dlouholeté zkušenosti z odvětví, i dalekosáhlé znalosti procesů. Z toho se, často v přímém, úzkém kontaktu s uživateli z průmyslu, vyvíjí vysoce specializovaná, individuální výkonnost systému.