Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Tvářecí stroje a lisy

Kvůli větší dynamice a přesnosti: řešení Bosch Rexroth řídí tvářecí stroje a pohání je

- Otevřená rozhraní a standardy programování

- Nízké náklady na inženýring pro výrobce strojů

- Vyšší flexibilita pro uživatele

Tvářecí stroje a lisy
 
 

Tvářecí stroje spojují jako téměř žádná jiná technologie obrovské síly s vysokými rychlostmi a přesnými pohyby. V té souvislosti zaujímá značnou roli hydraulika, zejména automobilový průmysl jako jeden z největších koncových uživatelů. Maximálního trvalého výkonu, který je pro to nutný, mohou dosahovat pouze stroje se součástkami, moduly a systémy, jež jsou vzájemně sladěny.

Využívání lisů vyžaduje taková řešení pro řízení, jejichž ovládání i instalace jsou snadné a přesto představují komplexnost pro použití technologie. Oddělujeme techniku pohonu od úrovně řízení. Při tom se výhradně využívají otevřená rozhraní a mezinárodní standardy programování. Tyto faktory se přizpůsobí těm nejrůznějším prostředím automatizace a tak zmenšují rozmanitost variant na straně výrobce.

Standardizované komponenty zároveň snižují různorodost při konstrukci, průběh montáže a redukují logistické náklady na údržbu a opravy. Univerzální nástroje inženýringu usnadňují zavádění individuálních řešení. To zvyšuje flexibilitu na straně uživatele s ohledem na stále kratší trvání projektů a trend směřující k vyšší dostupnosti.

Pro tvářecí techniku je charakteristická vysoká síla zrychlení a zpomalení – potenciál pro úsporu energií je v souladu s instalovaným výkonem vysoký. Rekuperace oscilační procesní energie a použití inteligentních regulačních strategií může účinnost energií značně zvýšit. Bosch Rexroth v této souvislosti nabízí například otáčkové variabilní pohony čerpadel a systémy start-stop.

Od firmy Bosch Rexroth obdržíte kompletní vybavení svých strojů společně s technologií Drive&Control od řízení až po ovladač. Můžete spoléhat na naše know-how – ve stadiu vývoje a inženýringu i při uvádění do provozu a pozdějším servisu.