Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Simulátory

Vytváření iluze skutečnosti

Simulátory
 
 

Trénink pomocí simulátorů výrazně snižuje náklady, rizika a časovou náročnost ve srovnání se školením ve skutečných letadlech resp. vozidlech. Při tom nehraje žádnou roli, zda se během školení pilotuje letadlo, řídí vozidlo nebo provádí evakuace kabiny letadla - musí dojít k dokonalé iluzi reálné situace.

Aby bylo možné pomocí dynamických školicích systémů zprostředkovávat zkušenosti odpovídající skutečnosti, jsou nutné hluboké znalosti průběhu akcelerace a rychlostí. Během více jak 20tiletých zkušeností se společnost Bosch Rexroth specializovala jak na elektrické, tak na hydraulické pohybové systémy pro simulace všeho druhu.

Rozsáhlá nabídka profesionálních pohybových systémů Rexroth významně přispívá k přesnosti a účinnosti školicích opatření. S nadšením se podílíme na vývoji prvotřídních elektrohydraulických pohonů, řízení a jejich přetvoření v optimální systémy. V souladu s tím, usilujeme vždy o nejlepší řešení s ohledem na funkčnost, bezpečnost, životnost, energetickou účinnost, údržbu a celkové náklady.