Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Loděnice

Od jednotlivých ovladačů až po systémová řešení: Bosch Rexroth propojuje celosvětové zkušenosti z jejich používání při automatizaci loděnic

- Hydraulické a elektrické ovladače pro nejtěžší náklady a kompletní systémová řešení

- Nejvyšší spolehlivost a neustálá dostupnost

- Váš partner od prvního nápadu až po údržbu

Loděnice
 
 

Pohybujeme hmotnostmi o několika desítkách tisíc tun. Některé dráhy představují až 300 metrů. Zároveň se při tom pracuje v časové tísni. Technologie musí být proto vždy k dispozici a musí být mimořádně spolehlivé. Bosch Rexroth nabízí hydraulické a elektrické pohony pro ovládání nejtěžších nákladů a rovněž nabízí kompletní systémová řešení.

Výrobci i uživatelé využívají našich zkušeností. Společnost Bosch Rexroth již po celém světě umožnila automatizaci bezpočtu zdvihacích zařízení lodí a dalších zařízení loděnic. Odvětvoví specialisté doprovázejí projekty od prvotního nápadu až po uvedení do provozu a údržbu po celou dobu životnosti. Co se týče údržby, je firma Bosch Rexroth díky svým specialistům v dané lokalitě schopna rychle a odborně reagovat.

Daný úkol rozhoduje o tom, jaké technologie se použijí. Například stavba, údržba a oprava mega jachet kladou na loděnici mimořádné požadavky: je třeba, aby bylo s těmito loděmi manipulováno co nejopatrněji, aby se jejich bezvadný vzhled nepoškodil například i poškrábáním. Loděnice obdrží od firmy Bosch Rexroth modulárně instalovaná a předem nakonfigurovaná zařízení Mega-Yacht Ship Liftings (zdvihací zařízení na mega jachty). Ta jsou speciálně dimenzována pro rychlé a šetrné zdvihání takovýchto lodí.

Výrobci strojů a zařízení kladou při výběru svého partnera velký důraz na znalosti daného odvětví. Bosch Rexroth Vám nabízí zkušenosti při používání, co se týče automatizace loděnic po celém světě, jakož i místní kontaktní partnery pro jakýkoliv projekt. Zkušení specialisté provázejí projekt od definice zadání úkolu až po uvedení do provozu a po celou dobu životnosti. Kontrolují funkci a konstruování všech komponent řádně dle zadání pomocí cíleně vyvinutých programů pro simulace.