Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Montáž a manipulace

Rychlejší změna: řešení firmy Bosch Rexroth umožňují mnohostranné využití montážních a manipulačních systémů

Montáž a manipulace
 
 

Montážní a manipulační systémy mají rozhodující vliv na produktivitu a kvalitu při výrobě. Systémy, které jsou vyvíjeny speciálně pro určitý výrobní proces, jsou většinou velmi náročné již ve fázi návrhu. Výrobci tudíž potřebují modulární, konfigurovatelná, automatizační řešení, pomocí kterých mohou snižovat časové a provozní náklady. Těmto požadavkům vychází vstříct firma Bosch Rexroth se svým systémem komponentů.

Naše modulární řešení pro účinné a bezpečné manipulační a montážní úkoly splňují přesně požadavky na nejvyšší produktivitu, přesnost, dostupnost a bezpečnost provozu strojů. Všechny komponenty, jako elektrické pohony a lineární systémy, jsou vůči sobě přizpůsobené a jejich vzájemné kombinování a montáž jsou tedy maximálně jednoduché.

Díky systémové stavebnici EasyHandling vyvinuté firmou Bosch Rexroth, lze snížit náklady na inženýrské činnosti až o 80 procent. Pomocí inteligentního softwarového nástroje EasyWizard zkracují uživatelé uvedení elektrických os do provozu na několik minut. Nákladné programování pak lze velmi výrazně zredukovat s rozšířenou, již předem naprogramovanou, verzí EasyHandling-Advanced.

Výrobci při optimalizaci svých procesů těží z rozmanitosti systémových řešení Bosch Rexroth. Mimo to naši poradci pomáhají zákazníkům přímo na místě uzpůsobit stávající montážní a manipulační systémy aktuálním a budoucím požadavkům.