Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Balení a zpracování

S automatizačními systémy firmy Bosch Rexroth lze stavět balicí stroje modulárně a zajistit tak jejich vysokou flexibilitu

– Zkraťte dobu výroby balicích strojů a snižte své náklady na inženýrskou činnost

– Zvyšte funkčnost svých strojů

– Zajistěte si výhody vůči konkurenci

Balení a zpracování
 
 

Je stále víc jednočlených domácností, stále méně času ve všedních dnech: spotřebitelé proto více vyžadují nové druhy balení, které například během cesty, usnadní přepravu a konzumaci potravin. Výrobci spotřebního zboží musí být schopni hospodárně vyrábět stále menší šarže výrobků a přinášet je na trh stále rychleji. Výrobci strojů na to musí reagovat tím, že zkracují dobu výroby strojů a jejich uvedení na trh. Firma Bosch Rexroth je pro své zákazníky spolehlivým partnerem v oblasti automatizace.

V balicích strojích je třeba řídit mnoho pohybů, které musí být vzájemně synchronizované a vysoce dynamické. V této oblasti firma Bosch Rexroth nabízí jedinečné automatizační řešení. Jádro systému tvoří řízení Motion Logic, vyvinuto jak pro jednotlivé servopohony, tak i decentralizované skupiny servopohonů (IndraDrive Mi).

Aby mohli uživatelé balicích strojů pružně reagovat na požadavky trhu, sází na modulární koncepci strojů, kterou lze, díky řešením od firmy Bosch Rexroth, snadno měnit prostřednictvím programovací šablony – GAT (Generic Application Template). Pro tyto účely se pak velmi osvědčil decentralizovaný servopohon IndraDrive Mi. Díky otevřeným rozhraním a celosvětově rozšířeným standardům můžete snadno integrovat další moduly do strojů a zařízení dodatečně.

Jak výrobci spotřebního zboží, tak i výrobci investičních celků stále více investují i na trzích zemí BRICS, i v jihovýchodní Asii. S tím vzrůstají také očekávání, že i Vaši dodavatelé budou mít obchodní zastoupení v dané oblasti. Firma Bosch Rexroth disponuje více jak 30tiletým know-how v oblasti automatizace tiskařských a balicích strojů. Má odborníky v oboru a servisní techniky ve více jak 80 zemích světa. Ti jsou schopni řešit Vaše problémy v praxi a poskytovat zákazníkům podporu při vývoji a implementaci balicích strojů. Kromě toho jsou téměř všechny naše produkty dostupné minimálně 25 let. To zajišťuje bezpečnost Vašich investic.