Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Zemědělská a lesní technika

Content

Od elektrohydraulického řízení tříbodového závěsu (EHR) po řízení uvolnění tlaku (PRC): technologie od Bosch Rexroth pro zemědělské a lesnické stroje

– Elektrohydraulická řešení pro přesné zemědělství
– Hydraulické pohony umožňují odlehčení půdy a snižují spotřebu paliv
– Automatizované převodovky zvyšují produktivitu a komfort

Zemědělská a lesní technika
 
 

Dnes na Zemi žije sedm miliard lidí – se značně vzestupným trendem. Produkce potravin proto musí podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (stav k: 11/2011) vzrůst do roku 2050 o 70 procent. Osevní plochu však již není možné dále podstatně rozšiřovat. Proto platí, že zdroje, které jsou k dispozici, je třeba využívat důsledně a účinněji. K tomu jsou potřebné moderní zemědělské a lesnické stroje. Bosch Rexroth dodává moderní pohony pojezdu a šetrnou pracovní hydrauliku stejně tak i hardwarové a softwarové vybavení pro elektronické ovládání těchto pracovních strojů.

Naši specialisté na zemědělské a lesnické stroje vytvářejí ve spolupráci s Vámi řešení pro pohony a řízení, které jsou Vám šitá na míru. Robustní a spolehlivé výrobky jsou základem těchto řešení. K nim mimo jiné patří zubová a axiální čerpadla, radiální motory, řídicí bloky a elektronické ovládací prvky.

Zemědělství zaměřené na přesnost představuje cestu ke zvyšování účinnosti. Tato cesta se vyznačuje intenzivním používáním elektronických řízení. Elektrohydraulické řízení tříbodového závěsu (EHR) například umožňuje přesné obdělávání půdy. Kromě toho obsluhujícímu personálu značně usnadňuje zacházení s používaným přídavným zařízením. Od firmy Bosch Rexroth obdržíte všechny systémové komponenty EHR z jediného zdroje – tedy řídicí systém, regulační ventil, ovládací jednotku a čidlové vybavení.

Stejně jako elektrohydraulické řízení tříbodového závěsu zvyšují automatizované a plynule variabilní převodovky (CVT) komfort práce. CVT navíc zajišťují lepší výsledky, nižší spotřebu a vyšší produktivitu. Bosch Rexroth pro tuto technologii dodává komponenty a software.

Trend směřující k šetrnému obdělávání půdy a k vyššímu pohodlí při ovládání se projevuje v požadavcích na přídavná zařízení. Ta by měla nejen při jakémkoliv počasí optimálně působit na obdělávanou plochu, ale měla by být také výhodná především z hlediska nákladů, kompaktní a pro řidiče snadno obsluhovatelná. Proto firma Bosch Rexroth vyvinula řízení uvolnění tlaku PRC (Pressure Relief Control). PRC lze uplatnit u čelních zvedacích závěsů pro všechny druhy přídavných zařízení jako jsou žací a mulčovací stroje.

Díky vývoji a produkci realizované lokálně je společnost Bosch Rexroth přítomna jako Váš partner i na jiných trzích než tradičních jako USA a Evropa. Úzkou spoluprací s našimi zákazníky přímo na místě vznikají výrobky, které odpovídají požadavkům a potřebám místních trhů.