Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

Transportní a manipulační technika

Spolehlivé propojování síly a přesnosti: řešení firmy Bosch Rexroth řídí dopravní techniku a pohánějí ji

– Pohon a řízení pro citlivé pohybování hmotnými břemeny
– Snižování spotřeby pohonných hmot bez ztráty výkonu
– Zlepšování vlivu na životní prostředí a snižování nákladů

Transportní a manipulační technika
 
 

Ať už se jedná o vysokozdvižné vozíky, jeřáby či vrtací nářadí – u dopravní techniky jde o to, aby se aplikovaly obrovské síly a ty mohly být přesně ovládány. Zároveň je třeba, aby spotřeba těchto sil byla udržována na minimu, aniž by docházelo ke ztrátám, aby se provozní náklady udržely pod kontrolou a dodržovala se ustanovení o životním prostředí. Zde se můžete spoléhat na inovační řešení firmy Bosch Rexroth. Ke stěžejním bodům naší práce v oblasti dopravní techniky patří řešení pohonů a řízení pro citlivé pohybování velkými břemeny, hydrostatické pohony pojezdu i elektronická řešení.

Je třeba šetřit pohonné hmoty, přitom se však nemusíte zříci výkonu: jedním z mnoha inteligentních řešení firmy Bosch Rexroth je v této oblasti Downsizing. Tato koncepce umožňuje nahrazovat motory – například vysokozdvižných vozíků – za menší agregáty tak, aniž by došlo k citelné ztrátě výkonu. Toho se dosahuje zvýšením účinnosti hydraulických čerpadel a motorů. Tím šetříte náklady a současně splňujete požadavky na ochranu životního prostředí a zákonná nařízení. Totéž platí i pro extrémně tichá zubová čerpadla s vnějším ozubením Silence Plus, která jsme vyvinuli.

Právě pomocí inovačních řešení podporuje firma Bosch Rexroth výrobce rozličných jeřábů, aby dodržovali zpřísněné emisní normy a nové směrnice o strojních zařízeních. Navíc díky technologiím společnosti Bosch Rexroth můžete zlepšovat ovladatelnost strojů a zvyšovat výkon při manipulaci.

V oblasti vrtacích nástrojů má rovněž význam účinnost energií, ale i automatizace procesů vrtání a sběr dat týkajících se vrtání. Tento obor se vyznačuje velkým rozpětím strojů a rozmanitostí oblastí, v nichž se používají. To vyžaduje komplexní pohonné a řídicí systémy, pro jejichž vývoj Bosch Rexroth přináší své mimořádné zkušenosti prostřednictvím přístupu přesahujícím více odvětví.

Mnoho výrobců v současnosti vyrábí v Asii. Z toho v mnoha případech vyplývá geografické oddělení vývojových oddělení v Evropě a USA a výroby v Asii. Bosch Rexroth díky své struktuře zákazníkům poskytuje celosvětově podporu v podobě koncentrovaného balíku aplikačního know-how a hlubokých znalostí produktů a systémů. Jako partneři realizujeme s našimi zákazníky z odvětví dopravní techniky celostní systémová řešení pro pohony pojezdu, pracovní hydrauliku, technologie pohonů a elektroniku.